Υπηρεσίες για Συγγραφείς & όσους Γράφουν!

Υπηρεσίες για συγγραφείς & όσους γράφουν!

 

 

Δημιουργία λογαριασμού Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) για πώληση των βιβλίων σας & ανέβασμα ενός βιβλίου (έντυπου ή ηλεκτρονικού)

 

 

 

 

Απλό ανέβασμα ενός βιβλίου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) στην πλατφόρμα της Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) προς πώληση

 

 

 

 

 

 

 

 

   Απλό ανέβασμα ενός βιβλίου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) στην πλατφόρμα της Lulu προς πώληση

 

 

 

 Εξώφυλλο Έντυπου Βιβλίου

 

 

 

 

     Αλλαγή Μακέτας για Εξώφυλλο Έντυπου Βιβλίου

 

 

 

 

     Εξώφυλλο για eBook

 

 

 

 

   

 

    Αλλαγή Μακέτας για Εξώφυλλο eBook

 

 

 

 

    

   Σελιδοποίηση βιβλίων

 

 

 

Μετατροπή Χειρόγραφων Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας σε ψηφιακό αρχείο .doc (Word)

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση Ηχητικών Αρχείων στην Ελληνική Γλώσσα

 

 

 

  Μακέτες για έντυπη προώθηση έργου συγγραφέα