Παιδιά / Children

 

Χρησιμοποιώντας την γραφή για Εκπαίδευση, Ενθάρρυνση, Ψυχική Ισορροπία,Έκτόνωση, Τρόπο Έκφρασης & Ψυχαγωγία

Η παρακάτω θεματική ενότητα, δημιουργήθηκε από την Άννα Γιακουμάκη, και τα ατελιέ των Εκδόσεων Οψιδιανός, Genius Babies & Mindom (A world of geniuses), με σκοπό να υποστηρίξουν τα παιδιά μέσω της γραφής.

 

 

ΠΑΙΔΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΒΓ, ABC & 123

 

   Παιδιά ΑΒΓ / Children ΑΒΓ

   Δωροκάρτες ΑΒΓ / Gift Cards ΑΒΓ

   

 

 

   Παιδιά ABC / Children ABC

   Δωροκάρτες ABC / Gift Cards ABC

 

 

 

   Παιδιά 123 / Children 123

   Δωροκάρτες 123 / Gift Cards 123

 

   

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ & ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 


 

 

   

Παιδιά "Τί λένε;" / Children "What are they saying?"

   

 

 

 

 

 

 

 

Ομοιοκαταληξίες για παιδιά / Rhymes for Children

  

ΠΑΙΔΙΑ: ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ

 

 

Συναισθήματα Αγόρι / Emotions Boy

 

 

 

 

Συναισθήματα Κορίτσι / Emotions Girl

 

 

 

 

 

3 πράγματα που μου αρέσουν & 3 πράγματα που θα ήθελα να αλλάξω / 3 things i like & 3 things i would like to change

 

 

 

   

 

 

   Πίνακες Χαράς για παιδιά / Happy Charts for children

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δωροκάρτες για Επιτεύγματα / Gift Cards for Achievements

 

 

 

 

 

 

 Παιδιά: Πίνακας Επιβράβευσης 7 ημερών / Children: My 7-day Reward Chart

 

 

 

 

 

 

 Παιδιά: Πίνακας Επιβράβευσης 30 ημερών / Children: My 30-day Reward Chart

   

Πίνακες Επιβράβευσης Ρουτίνας 7 & 28 ημερών Αγόρι / 7-days & 28-days Reward Charts Routine Boy

 

   

Πίνακες Επιβράβευσης Ρουτίνας 7 & 28 ημερών Κορίτσι / 7-days & 28-days Reward Charts Routine Girl

 

 

 

"Σώσε τον Bully" Καμπάνια Anti-Bullying / "Save the Bully" Anti-Bullying Campaign (Coming soon)